معنی و ترجمه کلمه finger painting به فارسی finger painting یعنی چه

finger painting


نقاشى با انگشت ،پخش رنگ با انگشت
روانشناسى : نقاشى انگشتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها