معنی و ترجمه کلمه finger-post به فارسی finger-post یعنی چه

finger-post


تير راهنما،تيرپنجه دار،راهنماى جاده

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها