طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه fire capabilities به فارسی fire capabilities یعنی چه

fire capabilities


چارت امکان تير توپخانه
علوم نظامى : نمودار امکان تير يکانهاى توپخانه

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها