طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه firm offer به فارسی firm offer یعنی چه

firm offer


پيشنهاد قطعى
بازرگانى : پيشنهاد ثابت

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها