طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه first cause به فارسی first cause یعنی چه

first cause


علت العلل ،علت اوليه

کلمات کلیدی :





آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها