معنی و ترجمه کلمه first detector به فارسی first detector یعنی چه

first detector


اشکارساز( ى)
علوم مهندسى : يکسوساز فرکانس بالا
الکترونيک : اشکارساز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها