معنی و ترجمه کلمه fissure of sylvius به فارسی fissure of sylvius یعنی چه

fissure of sylvius


روانشناسى : شيار سيلويوس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها