معنی و ترجمه کلمه fitfulness به فارسی fitfulness یعنی چه

fitfulness


نامنظمى ،تشنج يا تغيير حال ،تلون مزاج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها