طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه fixed ammunition به فارسی fixed ammunition یعنی چه

fixed ammunition


علوم نظامى : مهمات ثابت

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها