معنی و ترجمه کلمه fixed capital به فارسی fixed capital یعنی چه

fixed capital


سرمايه ثابت ،سپرده ثابت
بازرگانى : سرمايه ثابت
علوم نظامى : اموال ثابت يکان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها