طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه fixed slab buttress dam به فارسی fixed slab buttress dam یعنی چه

fixed slab buttress dam


معمارى : سد با پشتبند ثابت

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها