معنی و ترجمه کلمه flagitiousness به فارسی flagitiousness یعنی چه

flagitiousness


تبه کارى ،بدکارى ،ستمکارى ،شرارت ،وقاحت ،هرزگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها