معنی و ترجمه کلمه flank به فارسی flank یعنی چه

flank


دامنه ،جبهه ،پهلوى يکان ،احاطه کردن دور زدن پهلوها،پهلو،تهيگاه ،طرف ،(نظ ).جناح ،از جناح حمله کردن ،درکنار واقع شدن
علوم مهندسى : جناح
معمارى : جناح
ورزش : جناح
علوم نظامى : احاطه جناحى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها