معنی و ترجمه کلمه flax trade به فارسی flax trade یعنی چه

flax trade


داد،ستدکتان ،تجارت کتان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها