طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه flextural rigidity به فارسی flextural rigidity یعنی چه

flextural rigidity


عمران : صلبيت خمش

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها