طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه floatable به فارسی floatable یعنی چه

floatable


شناورشدنى ،قابل کلک رانى ،قابل کرجى رانى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها