طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه fluidal به فارسی fluidal یعنی چه

fluidal


مانندجسم سيال يامايع ،وابسته به جسم سيال ،مايع

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها