معنی و ترجمه کلمه fluke به فارسی fluke یعنی چه

fluke


قلاب لنگر،زمين گير،انتهاى دم نهنگ ،يکنوع ماهى پهن ،داراى دو انتهاى نوک تيز،اصابت اتفاق ،اتفاق ،طالع
ورزش : قسمت تيز لنگر که به ماسه مينشيند
علوم نظامى : ناخن لنگر
علوم دريايى : ناخن لنگر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها