معنی و ترجمه کلمه flurry به فارسی flurry یعنی چه

flurry


سراسيمگى ،تپش ،بادناگهانى ،سراسيمه کردن ،اشفتن ،طوفان ناگهانى ،باريدن ناگهانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها