معنی و ترجمه کلمه fly-speck به فارسی fly-speck یعنی چه

fly-speck


گه ياکثافت مگس که بشکل خال يانقطه اى درجايى گذاشته شود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها