معنی و ترجمه کلمه fm به فارسی fm یعنی چه

fm


Frequency Modulation،تلفيق بسامدى
کامپيوتر : فرايند تغيير مقدار نشان داده شده توسط يک سيگنال از طريق تغيير فرکانس سيگنال مدولاسيون فرکانس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها