طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه foolery به فارسی foolery یعنی چه

foolery


ابلهى ،حماقت ،کار ابلهانه ،مسخرگى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها