طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه foolish به فارسی foolish یعنی چه

foolish


ديوانه ،نابخرد،نادان ،جاهل ،ابله ،احمق ،ابلهانه ،مزخرف
قانون ـ فقه : مجنون

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها