معنی و ترجمه کلمه for once به فارسی for once یعنی چه

for once


يکبار استثناء

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها