معنی و ترجمه کلمه forbidden به فارسی forbidden یعنی چه

forbidden


حرام ،محرم ،ممنوع
کامپيوتر : ممنوع
قانون ـ فقه : ممنوع شده ،ممنوع
علوم نظامى : قدغن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها