معنی و ترجمه کلمه ford به فارسی ford یعنی چه

ford


پاياب ،قسمت کم عمق رودخانه اى که جهت عبورحيوانات وانسان مناسب باشد،به اب زدن به گدار زدن
معمارى : گدار
علوم نظامى : محل عبور

کلمات مشابه به ford


تدریس زبان انگلیسی

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها