معنی و ترجمه کلمه former به فارسی former یعنی چه

former


تشکيل دهنده ،قالب گير،پيشين ،سابق ،جلوى ،قبل ،در جلو
علوم مهندسى : شابلن
علوم هوايى : فرمر


margin: 0 auto; ">

آخرین کلمات ترجمه شده


بانک مشاغل

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شود.

لینک ها