معنی و ترجمه کلمه fossa به فارسی fossa یعنی چه

fossa


فرورفتگى( در کالبدشناسى)،(تش -.گ.ش ).گودال ،حفره ،فرورفتگى ،روزنه
روانشناسى : فرورفتگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها