طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه foul line به فارسی foul line یعنی چه

foul line


خط پرتاب ازاد،خط فول پرش طول ،خط فول( پرتاب وزنه)
ورزش : خط فول

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها