طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه fragmentation به فارسی fragmentation یعنی چه

fragmentation


تکه تکه شدن ،تکه تکه شونده ،ضد نفر
کامپيوتر : تکه تکه کردن
شيمى : قطعه قطعه شدن
روانشناسى : چند پارگى
بازرگانى : چند پارگى
علوم نظامى : گلوله افشان

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها