معنی و ترجمه کلمه franco-baenoni defence به فارسی franco-baenoni defence یعنی چه

franco-baenoni defence


ورزش : دفاع بنونى فرانسوى در پياده وزير شطرنج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها