معنی و ترجمه کلمه free-cutting brass به فارسی free-cutting brass یعنی چه

free-cutting brass


علوم مهندسى : برنج اتومات

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها