معنی و ترجمه کلمه free-thinking به فارسی free-thinking یعنی چه

free-thinking


ازادى از قيود مذهب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها