طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه french به فارسی french یعنی چه

french


: )vt.(خلال کردن( باقلا وامثال ان)،مقشر کردن ، : )vt.& adj.& n.(فرانسوى ،زبان فرانسه ،فرانسوى کردن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها