طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه frenetic به فارسی frenetic یعنی چه

frenetic


frantic(، )=frenziedاتشى ،اشفته ،عصبانى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها