طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه from an economical standpoint به فارسی from an economical standpoint یعنی چه

from an economical standpoint


از لحاظ اقتصاد( يا اقتصادى) ،از نظر يا نقطه نظر اقتصاد( ى)

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها