طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه from به فارسی from یعنی چه

from


بواسطه ،درنتيجه ،از روى ،مطابق ،از پيش

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها