طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه frustration tolerance به فارسی frustration tolerance یعنی چه

frustration tolerance


روانشناسى : تحمل ناکامى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها