معنی و ترجمه کلمه fuel consumption به فارسی fuel consumption یعنی چه

fuel consumption


علوم مهندسى : مصرف سوخت
علوم هوايى : مصرف سوخت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها