طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه full-fusion welding به فارسی full-fusion welding یعنی چه

full-fusion welding


علوم مهندسى : جوش دادن اتصال

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها