طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه function generator به فارسی function generator یعنی چه

function generator


تابع زا،مولد تابع

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها