معنی و ترجمه کلمه function key به فارسی function key یعنی چه

function key


کليد وظيفه اى ،کليد عملياتى ،کليد وظيفه اى
کامپيوتر : کليد تابعى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها