طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه functional description به فارسی functional description یعنی چه

functional description


کامپيوتر : شرح وظيفه اى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها