معنی و ترجمه کلمه functional به فارسی functional یعنی چه

functional


اساسى ،اصلى ،اصول ،کارکردى ،وابسته به وظايف اعضاء،وظيفه اى ،وابسته به شغل وپيشه ،وظيفه دار،تابعى ،وظيفه مندى ،در حال کار
قانون ـ فقه : مبادى
روانشناسى : تابعى
بازرگانى : کارکردى


margin: 0 auto; ">

آخرین کلمات ترجمه شده


بانک مشاغل

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شود.

لینک ها