طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه fungiform به فارسی fungiform یعنی چه

fungiform


قارچ مانند،بشکل قارچ وسماروغ

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها