معنی و ترجمه کلمه furniture textile به فارسی furniture textile یعنی چه

furniture textile


علوم مهندسى : پارچه تزيينىآخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها