معنی و ترجمه کلمه fuse strip به فارسی fuse strip یعنی چه

fuse strip


علوم مهندسى : نوار بسيار باريک ذوب شونده فيوز
الکترونيک : فيوز نوارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها