معنی و ترجمه کلمه future promissory به فارسی future promissory یعنی چه

future promissory


زمان اينده التزامى که براى اول شخص will و براى شخص دوم shall بکار مى برند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها