طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه gaggle به فارسی gaggle یعنی چه

gaggle


دسته مرغابى ،جمعيت
ورزش : هواپيماهاى بى موتور در حال پرواز

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها