طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه gain over به فارسی gain over یعنی چه

gain over


سوى خود کشيدن ،ربودن
قانون ـ فقه : با خود همراهى کردن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها